شرکت کیان شیمی مهر

اطلاعات پایه

شرکت کیان شیمی مهر

  • تامین کننده
  • وارد کننده
  • تهیه کننده
  • نمایندگی

حلال ها ، روغن ها ،بازها ، اسیدها

تهران-تهران-منطقه 21-کیلومتر14جاده مخصوص کرج -شهرک ویلاشهر- کدپستی 1396146742

http://www.kianshimi.ir

مالکیت

۱ فروردین ۱۳۹۵